RAŽOTĀJI
BST.lv Uzņēmums STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES

STRATĒĢISKĀS PRIORITĀTES

•  Aktīva pasaules zinātnes un tehnoloģijas jaunāko sasniegumu izpēte gan pamatdarbības sfērā, gan   blakus jomās.

•  Pastāvīga jaunu integrētu risinājumu izstrāde dažādām pielietošanas sfērām un tirgus segmentiem.

•  Regulāra produktu klāsta un piegādātāju loka palielināšana.

•  Katru gadu tiek apmeklētas vispasaules izstādes un vadošo ražotāju organizētos apmācības  pasākumus, pastāvīgi tiek paaugstināta personāla   kvalifikācija.

• Regulāra reģionālo un starptautisko semināru un prezentāciju organizēšana uzņēmumiem, kas  izmanto augsto tehnoloģiju aprīkojumu.

•  Meitasuzņēmumu izveide ārvalstīs ar mērķi apgūt jaunus noieta tirgus.


← atpakaļ